Psykolog
Heidi Christensen
i Aarhus C

Mit faglige fokus er at bidrage til trivsel for børn, unge, voksne og familier. Jeg er særlig optaget af børn og unges trivsel og har beskæftiget mig med dette gennem hele mit arbejdsliv. Ligeledes har jeg i en årrække beskæftiget mig med de udfordringer, som vi voksne kan møde, når livet viser sig fra sin hårde side. Jeg er autoriseret psykolog, og du finder mig i Aarhus C.

Psykolog Heidi Christensen

Om psykolog Heidi Christensen

Privat er jeg gift og mor til 2 børn. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet samt autoriseret psykolog af dansk psykolognævn. Tidligere var jeg uddannet pædagog og har i en årrække arbejdet inden for daginstitutioner, institutioner for anbragte børn samt familiebehandling. Jeg har derfor en bred praktisk erfaring indenfor børne- og ungeområdet, hvilket gør det muligt som psykolog at tilbyde praksisnær rådgivning til forældre og fagpersoner i Aarhus.

Som erfaring har jeg blandt andet arbejdet inden for børnepsykiatri, hvilket har givet mig særlig viden inden for angst og OCD.

Jeg uddanner mig løbende for at blive endnu bedre til at hjælpe dig. Du kan kontakte mig på telefon 22 40 88 09, hvis du søger en psykolog i Aarhus til dit barn, et ungt menneske, en familiepsykolog eller hvis du som voksen har brug for en sparringspartner til dine udfordringer.

Hvis jeg ikke er kvalificeret til at hjælpe med netop det, du henvender dig om, henviser jeg til mine dygtige kollegaer.


Hvordan er et forløb med mig?

Du kan forvente, at jeg som din psykolog er optaget af at forstå, hvordan du oplever netop dine vanskeligheder. I min rolle som psykolog gør jeg mit yderste for at møde dig eller dit barn på en åben, nysgerrig og omsorgsfuld måde. Jeg ved, at forandring bedst sker, når man kan føle sig tryg og helt okay, som den man nu engang er. Jeg ved også, at livet nogle gange gør, at man ikke altid oplever sig selv som den bedste udgave af sig selv – det er der også plads til. Du finder mig centralt i Aarhus som din psykolog.

Et samtaleforløb behøver ikke være rettet mod at behandle en bestemt lidelse eller diagnose. Et forløb kan også handle om at få en neutral sparringspartner til refleksion over det, der optager dig – og måske skaber udfordringer i dit liv lige nu. Dette kan jeg som autoriseret psykolog i Aarhus hjælpe dig med.

Hvilke metoder jeg anvender som psykolog

Jeg har bred erfaring inden for flere terapeutiske retninger. Når du kommer hos mig, er mit fokus at undersøge de vanskeligheder, som netop du eller dit barn oplever, og ud fra det vurdere, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at arbejde med dét, der udfordrer.

De metoder, jeg anvender, er inden for følgende områder:

 • Kognitiv adfærdsterapi: undersøger sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd 
 • Accept and Commitment Therapy: fokuserer på at handle i overensstemmelse med personlige værdier og om adfærd bringer os tættere på det, vi ønsker  
 • Compassion Focused Therapy: tilgangen indebærer at møde os selv med omsorg i svære følelsesmæssige situationer 
 • Metakognitiv Terapi: er centreret om idéen om, at det er vores opmærksomhed på tanker, og ikke selve tankerne, der skaber problemer
 • Mentaliseringsbaseret Terapi: fokuserer på at forstå de tanker, følelser og bevæggrunde, der ligger bare vores adfærd
 • EMDR Traumeterapi: er en terapiform rettet mod behandling af traumer

Din viden om dig selv eller dit barn, samt min viden om relevante metoder, er den måde, hvorpå vi i fællesskab kan skabe forandring. Det er vigtigt for mig som psykolog, at den behandling jeg tilbyder, tager sit afsæt i evidensen indenfor området. Det vil sige “det vi ved, der virker bedst”. Der er således forskel på, hvilken metode jeg vil anvende, alt efter om du søger hjælp til for eksempel en angstproblematik, en selvværdsproblematik eller et traume.

Har du eller dit barn brug for en psykolog i Aarhus? Kontakt mig på telefon 22 40 88 09 eller send en e-mail til heidi@jenisch.dk, så vi sammen kan tage en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Jeg tilbyder

Jeg afholder 2 gange om året workshop i KAT metode træning. Formålet med workshoppen er at opøve praktiske færdigheder indenfor kognitiv adfærdsterapi. Det forventes således at du selv har grundlæggende teoretisk viden om KAT. Du kommer til at få fingrene i mulden og mulighed for at blive skarpere i dit terapeutiske virke.

Næste workshop afholdes i efteråret 2018 – kontakt mig hvis du ønsker at vide mere.

Prisen er 500 kr. for 1-dags workshop (9-15) uden forplejning. Medbring selv mad.

Jeg har en baggrund som pædagog og kender derfor til den virkelighed og de problematikker, mange pædagoger møder i deres dagligdag.

Jeg tilbyder supervision til såvel pædagoger som ledere omkring f.eks.:

 • Pædagogik i forhold til målgruppen
 • Kommer vores værdigrundlag til udtryk i den daglige praksis?
 • Forståelse af konkrete børn/unge og deres vanskeligheder
 • Kollegiale konflikter
 • Ledelsesmæssige temaer
 • Stresshåndtering

Jeg tilbyder uddannelse/workshops omkring f.eks.:

 • Børn og konflikthåndtering
 • Børn og vrede
 • Pædagogik i forhold til ængstelige børn
 • Forældre samarbejdet
 • Anerkendelse som værdigrundlag i mødet med såvel børn/forældre/kollegaer
 • Værdigrundlaget for jeres institution: afklaring af hvad I står for og hvordan dette kommer til udtryk gennem jeres pædagogiske praksis
 • Faglig boost til pædagogmedhjælpere
 • Forældresamarbejde

Jeg kan meget forskelligt – du er meget velkommen til at kontakte mig så vi kan afklare, om jeg kan være behjælpelig med det du søger.

Jeg tilbyder mig som sparringspartner for plejeforældre og løser opgaver for kommuner, der køber mig som konsulent. Temaer kunne f.eks. være:

 • Forståelse af det enkelte barn og dets vanskeligheder – og relevant pædagogik
 • Hvordan undgår vi at brænde ud som plejeforældre?
 • Konkrete temaer som: Angst, konflikthåndtering, helende samspil med barnet/den unge.

Du er meget velkommen til at kontakte mig så vi kan afklare, om jeg kan være behjælpelig med det du søger.

Arbejder du indenfor børn og unge-området med fokus på behandling, kan jeg tilbyde supervision for opnåelse af autorisation. Jeg har især erfaring med angstbehandling – men spænder bredt indenfor området. Kontakt mig hvis du ønsker at vide mere.

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

Kontakt mig her