Cool Kids
– Angstbehandling

Jeg er certificeret Cool kids-behandler.
Cool kids er for børn i alderen 7-12 år. Chilled er for de unge på 13-18 år.
Begge forløb er baseret på kognitiv adfærdsterapi og har en veldokumenteret effekt i forbindelse med angstlidelser.

Cool Kids

Vil du lære at blive chef over din angst?

Vi har ledige pladser til start i april og maj 2023

Psykolog Heidi Christensen

Cool kids & Chilled forløb

Cool kids er for børn i alderen 7-12 år. Chilled er for unge på 13-18 år. Begge forløb er baseret på kognitiv adfærdsterapi og har en veldokumenteret effekt i forbindelse med angstlidelser. Behandlingen er for dig som forælder og dit barn – og kan foregå i gruppe med andre familier samt i din ”lille” familie. Jeg anbefaler at du vælger din Cool kids-behandler med omhu. For at blive certificeret Cool kids-behandler skal man være autoriseret psykolog eller psykiater. Når du vælger en certificeret behandler, får du en behandler med relevant faglig viden om Cool kids og angstbehandling. Du kan finde en liste over certificerede Cool kids-behandlere i dit område ved at klikke her.

Et Cool kids- eller Chilled-forløb består af 10 mødegange af 2 timer samt en opfølgning 3 måneder efter 10. session. I starten mødes vi hver uge, mens vi længere hen i forløbet mødes hver anden uge. Der er max 6 familier i en gruppe. For at du og dit barn skal få størst muligt udbytte, er der ved grupper på mere end 4 familier altid tilknyttet en psykologistuderende. Vedkommende er naturligvis grundigt oplært i Cool kids. Gennem forløbet arbejdes der struktureret uge for uge. Man kan sige, at dit barn og du som forælder får ”kørekort” til angsthåndtering.

Jeg anbefaler som udgangspunkt deltagelse i et gruppeforløb – medmindre der er faktorer, der taler imod dette. Et gruppeforløb giver mulighed for, at du som forælder kan sparre og dele erfaringer med andre forældre. For dit barn kan mødet med jævnaldrende bidrage til at mindske den forkerthedsfølelse, som mange børn og unge oplever med angst.

Glade børn der symbolosere glæden af psykologi behandling

Fokus i behandlingen

Et Cool kids-forløb samler børn, forældre og psykolog for at bekæmpe angsten i fællesskab. Overordnet kan man forstå Cool kids-forløbet som en to-trins raket:

Sessionerne 1-4 har primært fokus på, at I som familie får en fælles forståelse og et fælles sprog for angsten. Børnene lærer, samt øver nye strategier til håndtering af angsten. Som forældre lærer I at opdage, på hvilke måder man som pårørende kan blive viklet ind i angstens greb – og hvordan I kan vikle jer selv såvel som jeres børn ud igen.

I sessionerne 5-10 er der fokus på at konfrontere angsten i små overskuelige bidder. Det betyder, at alt det børnene har lært i session 1-4 skal omsættes til praksis – vi skal se angsten i øjnene. Der vil desuden være fokus på social træning for de børn, der kan have behov for dette.

Generelt viser forskning, at jo tidligere børn og unge med overdreven angst får hjælp, jo lettere er det at hjælpe dem fri af angsten. Kontakt mig, hvis du ønsker at starte på et Cool-kids forløb for dit barn.

Tilmeld dig mine kommende hold

For mere information omrking kommende hold og tilmelding – kontakt mig på telefon 22 40 88 09 eller e-mail heidi@jenisch.dk.

April 2023 Cool kids gruppe for 10-12 årige

Maj 2023 Cool kids gruppe for 10-12 årige

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

Kontakt mig her