Metode

Når du kommer hos mig, vil et forløb primært være baseret på kognitiv adfærdsterapi og metoder indenfor den kognitive referenceramme.

Metode

Metode

Når du kommer hos mig, vil et forløb primært være baseret på kognitiv adfærdsterapi og metoder indenfor den kognitive referenceramme. Ved traumebehandling tilbyder jeg EMDR terapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Et forløb hos mig vil tage afsæt i den kognitive adfærdsterapi og metoder indenfor den kognitive referenceramme. Grundlæggende betyder det, at din måde at tænke og forstå dig selv og din omverden på, har betydning for såvel dine følelsesmæssige reaktioner og din trivsel. Ud fra din forståelse af dig selv og de vanskeligheder du oplever, vil vi sammen arbejde på at skabe den forandring du ønsker.
Ved traumebehandling tilbyder jeg EMDR terapi, der kort fortalt handler om, at bearbejde fastlåste voldsomme oplevelser, så disse ikke forstyrrer din trivsel i dagligdagen.
Hos mig kommer mennesket før metoden. Ud fra de vanskeligheder eller ønsker du kommer med, vurderer jeg altid, hvordan det vil være mest hjælpsomt at arbejde henimod den forandring du har brug for.

Din viden om dig selv og min viden om relevante metoder skaber forandringen.

Indenfor den kognitive referenceramme arbejder jeg ud fra følgende metoder:

– (KAT): Kognitiv adfærdsterapi (sammenhængen mellem den måde vi forstår verden og os selv på, og hvordan det påvirker vores adfærd).

– (ACT): Accept and Commitment Therapy (hvordan vi kan handle I overensstemmelse med vores værdier, og hvorvidt vores adfærd får os tættere på det vi ønsker).

– (CFT): Compassion Focused Therapy (hvordan vi kan møde os selv med omsorg, når vi møder svære følelser hos os selv, som fx skam)

– (MKT): Metakognitiv Terapi (hvordan tanker ikke definerer os. Det er ikke tanken der skaber problemer for os – problemer opstår når vi tror på tanken ).

Andre metoder jeg arbejder ud fra:

– Emotionsfokuseret terapi (identifikation af de følelser vi mærker her og nu – at skabe mening i følelsesmæssige reaktioner).

– EMDR Traume terapi

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

Kontakt mig her