EMDR

Jeg er uddannet i EMDR terapi og tilbyder dette til børn, unge og voksne. EMDR står for ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR

EMDR Terapi

EMDR Terapi er en evidensbaseret terapiform udviklet til behandling af PTSD (Post Traumatisk stress Forstyrrelse). EMDR anbefales af WHO til behandling af PTSD hos voksne og har desuden vist, at være effektiv i behandling af en lang række andre psykiske og fysiske problemstillinger – både hos voksne, børn og unge.

EMDR er kort beskrevet en behandlingsform, der kan mindske det ubehag, som kan forstyrre i dagligdagen, hvis man har haft ubehagelige oplevelser. I EMDR får man hjælp til at bearbejde fortiden, så den ikke blander sig i nutiden.

EMDR betegnes som traumeterapi

Et traume forstås som alle typer af oplevelser man som menneske kan have, hvor man overvældes følelsesmæssigt på en negativ og vedvarende måde. Det kan være forskelligt, hvad vi mennesker oplever som overvældende. Et traume handler derfor ikke kun om store hændelser som ulykker eller krig – men også ”dagligdags hændelser” som fx at blive ekskluderet socialt, føle sig forkert, miste sit arbejde, blive syg, osv.

Et traume kendetegnes ved, at tidligere oplevelser har sat sig fast på en ubearbejdet måde – og kan aktiveres i nutiden og give mistrivsel. I EMDR arbejdes der med at bearbejde negative eller traumatiske oplevelser der har ”sat sig fast”. Oplevelser kan ”sætte sig fast”, fordi man under oplevelsen af voldsomme hændelser får aktiveret sin hjernes alarmberedskab. Når man er i alarmberedskab, sættes hjernens automatiske måde at bearbejde oplevelser på, ud af drift. Vores autonome nervesystem sørger i stedet for, at vores kamp, flugt eller frys respons tager over, så vi kan klare den trussel vi står overfor. Kroppen har sin egen hukommelse og de negative fysiske oplevelser og følelser man oplever i situationen, lagres i vores system på en ubearbejdet måde, hvor hverken krop eller hjerne forstår, at truslen er drevet over. I praksis betyder det, at man i nutiden kan komme til at reagere uhensigtsmæssigt på situationer eller oplevelser, der i sig selv ikke er en trussel – men som vores alarmberedskab fejlagtig vurderer, som en trussel mod vores velbefindende. Et oplevet traume kan derfor resultere i, at man er i et vedvarende forhøjet alarmberedskab, der hurtigt kan aktiveres.

I EMDR låser psykologen op for traumet ved at aktivere det ubehag, der er forbundet med oplevelsen

Derefter påvirkes hjernens højre og venstre halvdel gennem enten øjenbevægelser eller Tapping. Forskning viser, at påvirkningen aktiverer samme hjerneprocesser som under REM søvn – hvor man netop bearbejder indtryk og oplevelser. Påvirkningen hjælper til at reducere det ubehag og de svære følelser, der har været låst fast. Ubehag i kroppen aftager eller forsvinder helt og følelserne falder til ro. Man kan stadig huske den voldsomme oplevelse, men det vil blive mindre ubehageligt at tænke på. Man vil komme ud af det vedvarende forhøjede alarmberedskab.

EMDR kan være hjælpsom i behandling af fx:

 • Angstlidelser (fobier, OCD, separationsangst osv.)
 • Depression
 • Forkerthedsfølelse/lavt selvværd
 • Overgreb (psykisk/fysisk/sexuelt)
 • Ulykker
 • Krigstraumer
 • Traumer
 • Eksamensangst
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Mobning
 • Stress
 • Kroniske smerter

Hvis du gerne vil vide mere eller er usikker på, om EMDR vil kunne hjælpe dig med de problemer du oplever, er du velkommen til at kontakte mig på heidi@jenisch.dk eller tlf 22 40 88 09.

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

“Tak fordi du lærte vores datter at hun er helt okay – på trods af angsten. Jeg bliver helt grådkvalt ved tanken om, hvordan hun havde det før forløbet hos dig. Hun var overbevist om, at hun var den eneste der var ”så mærkelig”. Nu har hun en helt anden tiltro til sig selv og har endda fortalt sine klassekammerater om sin angst.”

Mette
Cool Kids deltager 2016

“Vi har prøvet meget for at hjælpe vores søn med sin angst – og synes ikke rigtig vi lykkedes med det, før vi kom i et cool kids forløb. Det var meget hjælpsomt, at arbejde struktureret med angsten uge for uge. Faktisk var vi ret skeptiske før forløbet, fordi vi havde prøvet så meget der ikke rigtig hjalp. Vi kan kun anbefale et cool kids forløb – det er tydeligt at Heidi brænder for at hjælpe børnene.”

Bo
Cool Kids deltager 2016

“Min datter har altid været en forsigtig type og jeg kunne genkende hende i beskrivelserne af, at være særlig sensitiv. Vi prøvede derfor at tage en masse hensyn til hende – men oplevede at der var mindre og mindre, som hun rent faktisk kunne. Hos Heidi fik vi sat nogle andre ord og perspektiver på – fx hvordan vi kunne tage hensyn til følsomheden, uden at dyrke den, hvilket vi nok kom til. Heidi havde god føling med, hvornår og hvordan vores datter skulle udfordres og vi har nu en 13 årig der bare KAN og VIL selv”.

Jens og Lise
Forløb 2017

Kontakt mig her